Banner strona główna


Aktualności

Remont rowu drogowo-melioracyjnego, położonego w pasie drogi gminnej w Makowicach oznaczonej geodezyjnie nr 376.


20190806_093918.jpg,
 
20190806_093904.jpg,
 

A to dalsze nasze starania o zabezpieczenie najniżej położonych partii terenu sołectwa Makowice przed podtopieniami spowodowanymi anomaliami pogodowymi.


Przyszła kolej na remont rowu drogowo-melioracyjnego, położonego w pasie drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie nr 376.

Zakres prac obejmuje: rozbiórkę niedrożnego rurociągu, umocnienie dna i skarp rowu betonowymi korytkami i płytami ażurowymi oraz rozbiórka przepustu położonego w korycie rowu.

Koszt wykonania zadania: 22 454,00 zł