Banner strona główna


Aktualności

Ostatnia szansa na 6 miesięczne staże zawodowe Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych


nsmail-2.jpg,
 

Zasady organizowania staży w 2019 r.

- maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy (po 15.06.2019 r. okres odbywania stażu będzie ulegał skróceniu),

- minimalny okres zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

  • przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów, 
  • zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

Kandydat kierowany na staż musi spełniać dwa warunki:

  • ukończony 30 rok życia,
  • niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie).

 

Link do strony:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3001.html

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Daniel Machnik

 

Pośrednik Pracy - Doradca Klienta Instytucjonalnego

Telefon: 77 448 99 33; 604457434

 

Zapraszam na:

www.pup.nysa.pl