Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM SOŁECTWA SIDZINY


PROW-2014-20_214f5e1ac6.jpg,
 

Podpisano umowę na realizację zadania pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina. To realizacja naszego wniosku o dofinansowanie złożonego na początku 2018r.

Na realizację zadania gmina pozyskała prawie 500 000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania to 727 795,18 zł. Wykonawcą zadania jest Transport Towarowy Ryszard Biela z Sidziny. W ramach zadania zrealizowane będą alejki spacerowe, urządzenia sprawnościowe, ławki, wiata, chodniki, nowe nasadzenia i pielęgnacja istniejącej zieleni.