Banner strona główna


Aktualności

Dzień Nauczyciela w naszej gminie


P1000199.JPG, P1000199
P1000199 
P1000215.JPG,
 

Dn. 10 października 2018 r. Wójt Gm.- B. Dybczak spotkała się z Gronem Nauczycielskim placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy na uroczystości z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Wójt Gm. w swym przemówieniu podkreśliła etos pracy nauczyciela- wychowawcy, złożyła życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy i dumy z uczniów. Dziękowała za trud, za wkład w realizowanie zadań, za wieczory poświęcone na poprawianie niepoprawnych wypracowań, za cierpliwość i wiarę w to, że w największym nicponiu można wyzwolić pokłady pozytywnych zachowań. Wójt Gm. przyznała Nagrodę Wójta nauczycielom charakteryzującym się zaangażowaniem w pracę dydaktyczno – wychowawczą i budowanie autorytetu nauczyciela. Nagrodę Wójta otrzymali: P. Beata Doskocz-Kaleta, P. Leokadia Dycha, P. Dyr. Anna Harasiuk, P. Jakub Widzyk.