Banner strona główna

Dotacje unijne

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej


DSC_0314.JPG,
 

Dzień Edukacji Narodowej, polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela z okazji tego święta 12 października 2017 roku na zaproszenie Wójta Gminy Skoroszyce w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach odbyło się spotkanie nauczycieli z terenu gminy.

W części oficjalnej głos zabrała Wójt Gminy Barbara Dybczak, ktora złożyła życzenia satysfakcji z odpowiedzialnej pracy oraz dumy z uczniów. Minutą ciszy uczczono nauczycielki śp. Zdzisławę Cwenar i śp. Marię Kardaś. Podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Skoroszyce wyrożnionym nauczycielom:

- Pani Ewie Cichońskiej ze szkoły w Chróścinie,

- Pani Dagmarze Hospodynicz ze szkoły w Skoroszycach,

- Pani Dorocie Lis ze szkoły w Skoroszycach,

- Panu Mariuszowi Stokłosie ze szkoły w Chróścinie. 

Nagrodę Wójta Gminy Skoroszyce otrzymał także Pan Tadeusz Kosecki - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. 

W części artystycznej występowali uczniowie naszych placówek oświatowych. Zebrani mogli także oklaskiwać swych kolegów po fachu - nauczyciele ze szkoły w Sidzinie wykonali w niepowtarzalnym stylu przeboje lat 90. Wspomnieniom i rozmowom towarzyszyły taneczne pląsy w rytm skocznych melodii. Nad całością czuwał Gminny Ośrodek Kultury wraz z dyrektor Panią Martą Tarczyńską.