Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Spotkanie ze Strażą Graniczną


Pracodawco, jeśli zatrudniasz cudzoziemców – zapoznaj się z obowiązującymi przepisami

 

 Straż Graniczna w Opolu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 listopada 2016r. o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa/Klub Pracy.

 

Celem spotkania jest poinformowanie i zapoznanie osób zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców ze stanem prawnym oraz zakresem kontrolnym ze strony Straży Granicznej dotyczącym następujących zagadnień:

 

  • dokumenty wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP.
  • sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,
  • konsekwencje, jakie może ponieś obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt cudzoziemcowi
  • kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP,
  • warunki, które powinien spełnić cudzoziemiec, chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP.

 

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt z doradcą klienta:

 

Daniel Machnik

 

Tel. 77 4489933, e-mail: d.machnik@pup.nysa.pl

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności!

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Daniel Machnik

 

Pośrednik Pracy - Doradca Klienta Instytucjonalnego

Telefon: 77 448 99 33; 882 617 275

 

Zapraszam na:

www.pup.nysa.pl