Banner strona główna


Ochrona przeciwpożarowa

osp.jpg,
 

Do zadań na stanowisku do spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Urzędzie należy:

1. Przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb OSP.

2. Współdziałanie w organizacji gminnych zawodów sportowo - pożarniczych OSP i MDP

3. Opisywanie faktur wpływających do urzędu gminy.
4. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP.
5. Dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP.

6. Opiniowanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek.
7. Stała i bieżąca współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p. poż.

8. Współpraca z Komendantem Powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań KSRG, i ochronyp. poż. na terenie gminy.

9. Udział w inspekcjach gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP, prowadzonych przez zespoły inspekcyjne PSP

10. Udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy

11. Udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych.

12. Prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej.

13. Koordynacja przedsięwzięć dotyczących przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych i uczestniczenia w tych działaniach.

14. Wydawanie miesięcznych kart drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego.

W  gminie Skoroszyce jest 6 jednostek OSP. Z czego 3 są włączone do KSRG. 

OSP w KSRG

1. OSP Chróścina

2. OSP Makowice

3. OSP Stary Grodków

OSP poza KSRG

1. OSP Czarnolas

2. OSP Sidzina

3. OSP Skoroszyce

Dnia 13 listopada 2021 r. , odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W związku z upływem kadencji program zjazdu obejmował wybór nowych władz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Skoroszycach. 

Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Barbara Dybczak -Prezes Zarządu
 2. Paweł Surowiecki - Wiceprezes, Komendant Gminny
 3. Mirella Klimas - Sekretarz Zarządu
 4. Jacek Kuźma – Skarbnik
 5. Zdzisław Ojak – Członek Zarządu
 6. Leszek Bezuszko – Członek Zarządu
 7. Marek Bryła - – Członek Zarządu
 8. Piotr Klimas – Członek Zarządu
 9. Szymon Szuszkiewicz – Członek Zarządu
 10. Piotr Mielnik - Członek Zarządu
 11. Mateusz Guła – Członek Zarządu
 12. Mateusz Wolny – Członek Zarządu
 13. Józef Dereń - Członek Zarządu
 14. Zbigniew Sendra - Członek Zarządu

 

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Dawid Surowiecki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Rafał Tusz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 3. Krzysztof Martyniszyn – członek  Komisji Rewizyjnej

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.


received_427316209844683.jpeg, received_427316209844683
received_427316209844683 
received_3736038896672577.jpeg, received_3736038896672577
received_3736038896672577 
IMG-20240320-WA0001.jpg, IMG-20240320-WA0001
IMG-20240320-WA0001 
preview 

W dniu 18 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy Skoroszyce odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz Wójt Gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.

Turniej ma na celu popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych z trzech szkół (Skoroszyce, Chróścina, Sidzina):

I grupa wiekowa – uczniowie klas I - IV szkół podstawowych: 10 uczniów.

II grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych: 9 uczniów.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie:

1.Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce, a zarazem Prezes Związku OSP RP w Skoroszycach – Przewodniczący Komisji

 1. Mirella Klimas – insp. ds p.poż. w UG Skoroszyce – Sekretarz Komisji
 2. Paweł Surowiecki – Komendant Gminny Związku OSP RP w Skoroszycach – członek Komisji

Uczestnicy w pierwszym etapie musieli rozwiązać test, a następnie po dokonaniu ocen prac pisemnych, odpowiadali na ustne pytania, w których musieli się wykazać wiedzą na temat sprzętu pożarowego oraz przepisów przeciwpożarowych.

 Wyniki przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa - uczniowie klas I-IV:

I miejsce: Szymon Skowroński – ZSP w Skoroszycach

II miejsce: Michał Malinowski – ZSP w Chróścinie

III miejsce: Jan Dziergas – ZSP w Sidzinie

II grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII:

I miejsce: Alan Wolny – ZSP w Sidzinie

II miejsce: Marcel Klimas – ZSP Skoroszyce

III miejsce: Jakub Surowiecki – ZSP w Skoroszycach

Każdy z uczestników otrzymał nagrody ufundowane przez Wójt Gminy Skoroszyce Barbarę Dybczak oraz słodki poczęstunek.

 Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych eliminacjach Turnieju.