Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-02-29 05:21:05

Ochrona przeciwpożarowa

osp.jpg,
 

Do zadań na stanowisku do spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Urzędzie należy:

1. Przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb OSP.

2. Współdziałanie w organizacji gminnych zawodów sportowo - pożarniczych OSP i MDP

3. Opisywanie faktur wpływających do urzędu gminy.
4. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP.
5. Dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP.

6. Opiniowanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek.
7. Stała i bieżąca współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p. poż.

8. Współpraca z Komendantem Powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań KSRG, i ochronyp. poż. na terenie gminy.

9. Udział w inspekcjach gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP, prowadzonych przez zespoły inspekcyjne PSP

10. Udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy

11. Udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych.

12. Prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej.

13. Koordynacja przedsięwzięć dotyczących przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych i uczestniczenia w tych działaniach.

14. Wydawanie miesięcznych kart drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego.

W  gminie Skoroszyce jest 6 jednostek OSP. Z czego 3 są włączone do KSRG. 

OSP w KSRG

1. OSP Chróścina

2. OSP Makowice

3. OSP Stary Grodków

OSP poza KSRG

1. OSP Czarnolas

2. OSP Sidzina

3. OSP Skoroszyce

Dnia 13 listopada 2021 r. , odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W związku z upływem kadencji program zjazdu obejmował wybór nowych władz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Skoroszycach. 

Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Barbara Dybczak -Prezes Zarządu
 2. Paweł Surowiecki - Wiceprezes, Komendant Gminny
 3. Mirella Klimas - Sekretarz Zarządu
 4. Jacek Kuźma – Skarbnik
 5. Zdzisław Ojak – Członek Zarządu
 6. Leszek Bezuszko – Członek Zarządu
 7. Marek Bryła - – Członek Zarządu
 8. Piotr Klimas – Członek Zarządu
 9. Szymon Szuszkiewicz – Członek Zarządu
 10. Piotr Mielnik - Członek Zarządu
 11. Mateusz Guła – Członek Zarządu
 12. Mateusz Wolny – Członek Zarządu
 13. Józef Dereń - Członek Zarządu
 14. Zbigniew Sendra - Członek Zarządu

 

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Dawid Surowiecki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Rafał Tusz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 3. Krzysztof Martyniszyn – członek  Komisji Rewizyjnej