Banner strona główna


Zagospodarowanie przestrzenne

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Opis procedury:
aby uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:

  • informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer karty mapy),
  • określić cel wydania zaświadczenia (np. przedłożenia w kancelarii notarialnej, przedłożenia w banku).


Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Skoroszyce–Stanowisko ds. nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego (Ip., pok. 11, tel. 77 4318976 e-mail. nieruchomości@skoroszyce.pl)


Podstawa prawna:

  • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zmianami).


Termin odpowiedzi:
do 7 dni.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Opłaty:
opłata skarbowa 17zł.

Uwagi:
w razie braku informacji koniecznych do wydania zaświadczenia, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.