Banner strona główna


Dlaczego warto zainwestować w gminie?

Lokalizacja

Najważniejszym walorem Gminy Skoroszyce jest jej lokalizacja. Przez Gminę Skoroszyce przebiega Droga Krajowa 48 oraz Droga Wojewódzka 401, w pobliży gminy przebiega Autostrada A4.

Wykwalifikowana kadra

Dzięki funkcjonowaniu w powiecie nyskim szkół zawodowych czy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Gmina Skoroszyce dysponuje wykwalifikowana kadrą. Absolwenci kształceni są na kierunkach technicznych i zawodowych w takich jak: obróbka metalu, spawanie, mechatronika, elektromechanika, w zakresie CNC oraz wiele innych. Zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, aktywnie współpracujące z przedsiębiorstwami z obszaru województwa opolskiego.

Ofertę edukacyjną na terenie zamykają studia wyższe prowadzone m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie (PWSZ). PWSZ kształci specjalistów w zakresie automatyzacji produkcji i systemów mechatronicznych, zarządzania produkcją i usługami, inżynierii jakości, IT i administracji.