Banner strona główna


O Gminie

Skoroszyce  – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie nyskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie opolskim. Do roku 1975 gmina wchodziła w skład powiatu grodkowskiego.

Siedziba gminy to sołectwo Skoroszyce.

Na dzień 31 grudnia 2022 gminę zamieszkiwało 5979 osób.

W Gminie Skoroszyce w 2022 roku zarejestrowanych było 217 aktywnych podmiotów.  Większość podmiotów stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.      

W 2022 roku na terenie gminy funkcjonowało 5 spółdzielni.

Największą grupę podmiotów na terenie gminy stanowiły mikroprzedsiębiorstwa.

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i inne formy współpracy mieszkańców działające na terenie Gminy Skoroszyce to: Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” w zawieszeniu, Spółdzielnia Mieszkaniowa Właścicieli Mieszkań, Ochotnicza Straż Pożarna w Skoroszycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie (należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego), Ochotnicza Straż Pożarna w m. Czarnolas, Ochotnicza Straż Pożarna w Makowicach (należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego), Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Grodkowie (należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego), Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Giełczycach, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Makowicach, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sidzinie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mak” w Makowicach, Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi "Góral Sidzina", Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Gminie Skoroszyce, Społeczne Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Grodkowa im. "Bartka", Stowarzyszenie "Klub Seniora", Stowarzyszenie Klub Sportowy "Ogrodnik Chróścina", Stowarzyszenie Klub Sportowy Czarnolas.

                Ponadto na terenie gminy funkcjonują organizacje kobiet w Brzezinach, Chróścinie, Skoroszycach, Giełczycach, Sidzinie, m. Czarnolas, m. Pniewie, Starym Grodkowie i Mroczkowej.

 

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 gmina Skoroszyce ma obszar 103,61 km², w tym[2]:

  • użytki rolne: 87%
  • użytki leśne: 4%

Gmina stanowi 8,47% powierzchni powiatu.

Demografia

Wiek (lata)

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Wiek przedprodukcyjny 0 do19

626

585

1211

Wiek produkcyjny od 19 do 60 kobiety i do 65 mężczyźni

1880

1582

3462

Wiek poprodukcyjny od 60 kobiety i od 65 mężczyźni

460

846

1306

Razem

2966

3013

5979

 

 

Sołectwa

Brzeziny, Czarnolas, Chróścina, Giełczyce, Mroczkowa, Makowice, Pniewie, Sidzina, Skoroszyce, Stary Grodków.

 

Sąsiednie gminy

Grodków, Łambinowice, Niemodlin, Pakosławice

 

Na tereny Gminy Skoroszyce działają następujące gminne jednostki organizacyjne:

  • Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach.
  • Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce z siedzibą w Sidzinie.
  • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. A. Bożka w Chróścinie.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks. J. Tischnera w Sidzinie.