Banner strona główna


Wsparcie dla inwestora

WSPARCIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Mając na uwadze wysoką jakość obsługi inwestorów oraz przedsiębiorców zarówno krajowych jak i zagranicznych, sprawami związanymi z informacją i promocją gospodarczą w Urzędzie Gminy w Skoroszycach zajmuje się Referat Inwestycji, Planowania i Gospodarki Komunalnej – Punkt obsługi inwestora.

Przedsiębiorcza zgłaszający się do Punkt obsługi inwestora uzyskuje wsparcie w zakresie:

– zasad prowadzenia działalności gospodarczej,

– oferty inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Gminy Skoroszyce,

– zachęt inwestycyjnych i ulg podatkowych,

– informacji odnośnie instytucji wspierających biznes,

– możliwości udziału w spotkaniach z udziałem ekspertów zewnętrznych np. z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,

– pomocy w procedurach administracyjnych niezbędnych w trakcie realizacji projektu,

– opieki po inwestycyjnej.