Banner strona główna


Oświata

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w sprawie usługi członka komisji konkursowej ds. oceny testów, projektów i robotów podczas szkolnej olimpiady wiedzy i umiejętności, festiwalu projektów matematyczno-przyrodniczych i festiwalu robotów