Banner strona główna


Ochrona zdrowia

DYŻURY APTEK 2017 - UCHWAŁA NR XXVII/266/17 RADY POWIATU W NYSIE Z DNIA 19 MAJA 2017 R.


normal_pl_dyzury_aptek.jpg,
 

Informujemy, że z dniem 02 stycznia 2017 r. apteka Lekosfera DGA6 w Nysie zlokalizowana w DT Kaufland przy ul. Piłsudkiego 21 jest czynna całodobowo.