Banner strona główna


Opis zabytków Gminy Skoroszyce

Chróścina
 
"Pierwsza wzmianka o kościele p. w. św. Michała Archanioła pochodzi z 1370 r. Zbudowany w XV wieku w stylu gotyckim, orientowany, jednak prawie całkowicie z zatartymi cechami stylowymi. Wieża została przebudowana w 1820 r.
Kościół został spalony w 1945 r. i odbudowany w 1946 r. Pod ołtarzem głównym znajdowała się krypta założyciela wioski. Na uwagę zasługują: płyta nagrobna, zmarłego w 1586 r. Jana von Popschutz oraz obrazy św. Jana Nepomucena i św. Rodziny z okresu rokoko. Wokół kościoła znajdował się cmentarz, otoczony murem gotyckim. W pobliżu muru stały cztery krzyże pokutne, które zaginęły. Natomiast w sąsiedztwie plebani znajduje się krzyż przydrożny, średniowieczny."
 
Źródło:
Wanda Małgorzata Cebulka „Dzieje Ziemi Grodkowskiej”, Wydawca: Rudolf Wojtala i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Grodków 2006. str. 111 i 113.
 
 
Pałac w Chróścinie
 
"Pałac w stylu barokowym zbudowany został w XVIII w. Do zespołu pałacowego należał park krajobrazowy z rzadkimi okazami drzew i krzewów oraz folwark ze spichlerzem XIX wiecznym. Pałac zniszczony został w 1945 r."
 
Źródło:
Wanda Małgorzata Cebulka „Dzieje Ziemi Grodkowskiej”, Wydawca: Rudolf Wojtala i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Grodków 2006. str. 113
 
 
Stary Grodków
 
"Kościół p.w. Trójcy Św. został zbudowany w 1271 r. Rozbudowany dopiero w 1910 r. i tak ze stylu wczesnogotyckiego powstała budowla neogotycka, orientowana. Freski ścienne pochodzą z XIII w. Na uwagę zasługuje rzeźba Matki Boskiej czyniącej cuda z 1519 r. Historia głosi, że ilekroć ją ukradziono, to zawsze, w niezwykły sposób wracała na swoje miejsce. Na wieży kościelnej wisi dzwon z 1567 r. Na zewnątrz kościoła przy ścianie prezbiterium ustawiony jest pomnik barokowy, zmarłego w 1691 r. prałata wrocławskiego Jana Henryka Halmanna. Wokół kościoła znajduje się cmentarz otoczony murem średniowiecznym, w który wtopiony jest XVII – wieczny kontusz marmurowy z płaskorzeźbionym herbem  Halmannów-Rosenthalów. Do 1800 r. świątynia byłą filią kościoła w Kopicach. Teraz istnieje jako samodzielny kościół parafialny."
 
Źródło:
Wanda Małgorzata Cebulka „Dzieje Ziemi Grodkowskiej”, Wydawca: Rudolf Wojtala i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Grodków 2006. str. 118-120.
 
 
Pniewie
 
"Kościół pw. Św Józefa zbudowany został w XV w. Nawa konstrukcji szkieletowej wzniesiona w XVII w. ok. 1900 r., została zastąpiona murowaną neogotycką, orientowaną. Kościół posiadał mur obwodowy z cegły o układzie polskim. Prezbiterium kwadratowe i portal do zakrystii był w stylu gotyckim, ze śladami dekoracji malarskiej. Wokół kościoła znajdował się cmentarz, otoczony murem średniowiecznym, wzniesiony z kamienia narzutowego. Kościół został spalony w 1945 r. a następnie rozebrany."     
 
Źródło:
Wanda Małgorzata Cebulka „Dzieje Ziemi Grodkowskiej”, Wydawca: Rudolf Wojtala i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Grodków 2006. str. 108-109.
  
 
Sidzina
 
Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła, murowany z XVII w., Murowane ogrodzenie kościoła z tego samego wieku, ruina dworu murowanego z przełomu XVI i XVII wieku, oficyna dworska z XIX wieku również murowana i baszta obronna, wiejski park krajobrazowy.       
 
 
Mroczkowa
 
Kościół odpustowy p.w. MB Wspomożenia Wiernych, murowany z XIX w. 
 
 
Czarnolas
 
Ogrodzenie kościoła, murowane z końca XIV wieku.
 
Skoroszyce
 
Gotycki kościół parafialny z XIX - wieczną plebanią, kapliczka z 1820 roku, kamienna figura św. Jana Nepomucena z I poł. XIX wieku, średniowieczny, kamienny krzyż pokutny, park krajobrazowy z XIX w.

Brzeziny
 
Kościół filialny p.w. św. Marcina, murowany z przełomu XVI/XVII w., ogrodzenie kościoła filialnego, murowane, z XVIII w.