Banner strona główna


Szlak Św. Jakuba

Trakt 1.jpeg, Trakt 1
Trakt 1 
Skoroszyce-Mroczkowa.jpeg, Skoroszyce-Mroczkowa
Skoroszyce-Mroczkowa 
W październiku 2009 r. nastąpiło połączenie „Nyskiej Drogi św. Jakuba” biegnącej od Głuchołaz do Skorogoszczy z „Drogą św. Jakuba „ w województwie opolskim.
 
Droga św. Jakuba nazwana też Camino de Santiago to chrześcijański szlak pątniczy powstały w średniowieczu, a dziś przeżywający ponowny rozkwit. Oznakowany stylizowaną muszlą szlak odtwarza dawny trakt handlowy z południowej części Śląska do Wrocławia. Ponieważ początkowo podróżowano głównie wzdłuż biegu rzek, tak i  Nyska Droga św. Jakubaprowadzi doliną Nysy Kłodzkiej, biorąc swój początek przy Studni św. Jakuba koło Głuchołaz do kościoła św. Jakuba w Skorogoszczy.
Na szlaku spotkamy m.in.:
- studnia św. Jakuba w Głuchołazach,
- klasztor oblatów w Bodzanowie,
- klasztor Benedyktów w Biskupowi,
- Bazylikę Mniejszą św. Jakuba w Nysie
- kościół MB Wspomożenia Wiernych w Lasku
- krzyże pokutne z Złotogłowicach, Prusinowicach, Reńskiej Wsi i Chróścinie
- kościół odpustowy MB Wspomożenia Wiernych w Mroczkowej
- unikatowy średniowieczny słup graniczny w Skoroszycach
- kościół św. Jakuba w Skorogoszczy
 
W dniu 7 maja 2009 r. w Urzędzie Miasta w Nysie odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin:  Niemodlina, Skoroszyc, Głuchołaz, Grodkowa oraz Nysy. Organizatorem spotkania był Urząd Miejski w Nysie. Przyjęto jednogłośnie propozycję przebiegu trasy szlaku od gminy Głuchołazy do gminy Skorogoszcz. Podczas spotkania zatwierdzona została nazwa południowej odnogi szlaku, która ostatecznie otrzymała brzmienie „Trakt św. Jakuba” Następnie przyjęto symbol „logo” szlaku - muszlę, która towarzyszy Szlakom Św. Jakuba w całej Europie. 
W lipcu 2010 r. rozpoczęły się prace nad oznakowaniem traktu św. Jakuba. Logiem traktu – muszlą opatrzone były specjalnie w tym celu ustawione kamienie.