Banner strona główna


Czyste powietrze

 • Ulotka

  załączył: Grzegorz Buczarski, Administrator dnia 2021-06-18 08:40 Liczba pobrań: 36

Mobilny Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Makowicach


KV-logo.png,
 

W dniu 21.09.2021 r. w świetlicy wiejskiej w Mroczkowej w godz. od 15:00 do 17:00

uruchomiony będzie mobilny Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Czyste Powietrze obsługiwany przez pracowników Urzędu Gminy w Skoroszycach.

Na spotkaniu zostaną przedstawione założenia programu „Czyste powietrze”.

Ponad to w mobilnym Punkcie Konsultacyjnym będzie możliwość skonsultowania wniosku                                 o dofinansowanie w ramach Programu ,,Czyste Powietrze” oraz dokonanie jego złożenia.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Skoroszyce aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Czyste Powietrze.

Informacje jakie należy przygotować do złożenia wniosku:

 • Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 • Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku:
  Imię i nazwisko, pesel.
 • Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 • Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 • Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 • Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 • Numer KW i nr ewidencyjny działki.
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 • Powierzchnia budynku/lokalu.
 • Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 • Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

Zachęcamy do korzystania z punktu!