Banner strona główna


INTERREG V - A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad

informacja 1-www1.jpg,
 
2.jpg,
 
3.jpg,
 
4.jpg,
 
5.jpg,
 

Witamy na szlakach i trasach Euroregionu Pradziad


 
 
 
 
 
 
 

Link do filmu promocyjnego dot. projektu "Witamy na szlakach i trasach Euroregionu Pradziad" https://youtu.be/OeDw47fAt-Y