Zaproszenia do składania ofert

Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Gminy Skoroszyce


  • Ogłoszenie

    załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2018-05-11 14:15

  • Wzór umowy

    załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2018-05-11 14:22

  • Fomularz ofertowy

    załączył: Iwona Bil-Kubicka, Redaktor dnia 2018-05-11 14:22