Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Remont świetlicy wiejskiej w Czarnolasie-remont instalacji elektrycznej