Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej i budowy linii oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Skoroszycach