Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-02-22 17:58:48

Gmina

KOMUNIKAT 1/PD/2018 z dnia 19.02.2018 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24 godzinna
w roku 2018.