Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-04-22 06:55:24

Referaty i stanowiska

W skład Urzędu Gminy wchodzi  referat i samodzielne stanowiska:

 1. Referat Finansowy  ze Skarbnikiem Gminy
 2. Zastępca Wójta prowadzący również stanowisko pracy ds. rozwoju gminy
 3. Sekretarz Gminy – pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 5. Zastępca Kierownika  USC (1/10 etatu)
 6. Stanowisko ds. nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego
 7. Stanowisko ds. inwestycji i remontów
 8. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 9. Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 10. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
 11. Stanowisko ds. kadr, szkoleń i obsługi Rady Gminy
 12. Stanowisko ds. obronnych, oc i p.poż.
 13. Informatyk (1/2 etatu)
 14. Sekretarka 

Kodeks etyczny prac Urzędu Gminy