Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-03-26 11:59:36

Obwieszczenia Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 24.01.2023 - w sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 07.12.2022 r. znak DS.6220.7.9.2022.BR o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia