Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-03-21 16:02:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 3.01.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwość wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji