Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-06-08 20:30:25

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03.08.2020 o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy drobiu na gruntach wsi Makowic (działki 23/5, 25/7 Gmina Skoroszyce)