Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-04-22 05:08:33

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia

7,70%

Liczba bezrobotnych ogółem:

2906

w tym liczba:

kobiet

1549

młodzieży do 25 r.ż.

246

osób do 30 r.ż.

487

mieszkańców wsi

1411

Dane za okres*:

2022

Źródło: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy