Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-02-29 05:32:50

Władze gminy

Wójt Gminy - mgr Barbara Alicja Dybczak wybrana w wyborach bezpośrednich w dniu 21 października 2018 r.  na pięcioletnią kadencję 2018-2023.

Zastępca Wójta - mgr Bernard Rudkowski powołany zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2015 z dnia 30.04.2015 r. od dnia 1 maja 2015r.