Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-08-15 10:37:18

Władze gminy

Wójt Gminy - mgr Barbara Alicja Dybczak wybrana w wyborach bezpośrednich w dniu 16 listopada 2014 r.  na czteroletnią kadencję 2014-2018.

Zastępca Wójta - mgr Bernard Rudkowski powołany zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2015 z dnia 30.04.2015 r. od dnia 1 maja 2015r.