Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2019-02-20 13:14:04

Zawiadomienie dotyczące spisu inwentaryzacyjnego Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji