Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-09-19 19:17:25

Zawiadomienie dotyczące spisu inwentaryzacyjnego Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji