Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-02-29 07:32:22

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz ze Strażą Graniczną zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz ze Strażą Graniczną zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godzinie 900 w Pracowni Rozwoju Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19.


Spotkanie poprowadzi Funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z Placówki Straży Granicznej w Opolu. W programie zaplanowano zapoznanie osób zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców z aktualnym stanem prawnym oraz zakresem kontrolnym ze strony Straży Granicznej dotyczącym następujących zagadnień:

  1. dokumenty wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP,
  2. sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,
  3. konsekwencje, jakie może ponieś obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt cudzoziemcowi,
  4. kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP.

 

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt telefoniczny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Mateusz Zyzak, Doradca klienta 774489933, m.zyzak@nysa.praca.gov.pl