Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2019-05-27 05:29:28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy zachęca do składania wniosków w konkursie Kierunek FIO

1.jpg,
 
2.jpg,
 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zachęca do składania wniosków w konkursie „Kierunek FIO”. Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz do młodych organizacji pozarządowych (do 30 miesięcy). Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Na co można pozyskać dotację? Na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego (przykłady w załączonej ulotce)  lub w przypadku młodej NGO na samorozwój. Termin składania wniosków upływa 1 kwietnia br. o godzinie 13:30.

Więcej informacji: http://www.ocwip.pl/informacje/wszystkie/zobacz/-Kierunek-FIO-2019---ruszyl-nabor-wnioskow-!!!-