Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2019-05-27 05:30:28

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

 

Dnia 3 marca 2019 r. odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Gminie Skoroszyce. W ramach uroczystości odprawiona została Msza Święta o godzinie 15:30 w kościele pw. Św. Trójcy w Starym Grodkowie pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Ruczaja, z udziałem Księży Koncelebransów – Księdza Jerzego Chybickiego, Księdza Bronisława Dołhana, Księdza Janusza Fajfury oraz Księdza Arkadiusza Markowskiego. Chór Kokorycz z Głębocka rzewnie towarzyszył w odprawianej Mszy św.

Dalsze obchody upamiętniające 73. rocznicę mordu dokonanego na Żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego NSZ VII Okręgu Śląskiego majora Henryka Flame ps. Bartek odbyły się na Polanie Śmierci nieopodal Starego Grodkowa. Tam odczytano Apel Poległych. Głos zabrali: Wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk i Wójt Gm. Skoroszyce Barbara Dybczak. Złożono kwiaty pod krzyżem powstającego pomnika ku czci mordowanych Żołnierzy Niezłomnych. Żołnierze z 1. Pułku Saperów z Brzegu oddali salwę honorową. W imieniu rodzin pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych głos zabrała Aleksandra Moroń. Podziękowała miejscowej ludności za opiekę nad miejscem kaźni.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Prof. K. Szwagrzyk, Wójt Gminy Skoroszyce - Barbara Dybczak, Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Sokołowski, Naczelnik Delegatury IPN w Opolu - dr Bartosz Kuświk, Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego - Krzysztof Pieroń, Radny Sejmiku Województwa - Antoni Konopka, rodzina i najbliżsi Żołnierzy Niezłomnych - Andrzej Jamro, Aleksandra Maroń, Henryka Gruszka, Dyr. CKP w Grodkowie Danuta Trzaskawska, przedstawiciele Związku Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce: Daniel Rozmus, Wanda Duszyńska, przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Tułowice, przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie - Anna Harasiuk, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego K. Kozera, Radni Gminy Skoroszyce: Piotr Klimas, Jan Srebniak, Aurelia Juśkiewicz, Rafał Kraska, Marcin Kapinos, Katarzyna Gawlas, Sołtysi Sołectw Gm. Skoroszyce: Mirosław Mendrala, Joanna Derkacz, Wioletta Hacz- Bieda, druhowie strażacy z Czarnolasu: Zdzisław Ojak, Krzysztof Miszkiewicz, druhowie strażacy ze Skoroszyc: Paweł Surowiecki, Grzegorz Golek, Bartosz Olbryt, Jacek Kuźma, Paweł Abram, druhowie strażacy z Makowic wraz z pocztem sztandarowym: Szuszkiewicz Szymon, Mielnik Bartosz, Biegun Marcel, druhowie strażacy ze St. Grodkowa, który byli odpowiedzialni za logistykę uroczystości: Piotr Sendra, Zbigniew Sendra, Dereń Józef , Socha Lech, Doskocz Piotr, Doskocz Mariusz, Szymański Paweł, Szymański Mateusz, Bator Sylwester, Motyka Patryk, Wachel Paweł, nauczyciele: M. Morawska, B. Serafin, J. Dwornik wraz z pocztem sztandarowym szkoły w Chróścinie i Skoroszycach oraz pocztem sztandarowym Kombatantów i Osób Represjonowanych. Członkinie Koła Kobiet ze St. Grodkowa zadbały o tradycyjny poczęstunek. W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości, szczególnie St. Grodkowa.

W imieniu organizatorów Wójta Gm. Skoroszyce i Stowarzyszenia Przyjaciół St. Grodkowa im. Bartka składamy podziękowanie wszystkim uczestnikom tej podniosłej uroczystości oddającej pamięć, chwałę i cześć poległym Żołnierzom Niezłomnym.