Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2019-08-24 17:54:23

Diamentowe gody

P1020136.JPG,
 

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Diamentowe Gody to jubileusz niezwykły tak, jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem 60 lat.
Złączeni uczuciem i wzajemną ufnością wypodzieli to sakramentalne słowo i włożyli obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego dotrzymali. Możliwe to było tylko dlatego, że darzyli się wzajemną miłością i szacunkiem.
W dniu 24 stycznia 2019 r. na Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Skoroszycach odbyła się uroczystości 60. Pożycia Małżeńskiego. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Pani Barbara Dybczak, Zastępca Wójta Gminy Pan Bernard Rudkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Sokołowski, Kierownik USC Pani Katarzyna Herbut oraz Drodzy Jubilaci wraz z Najbliższymi. Byli to Państwo:
1. Maria i Zygmunt Derkaczowie z Brzezin.
2. Janina i Ryszard Nabiałczykowie ze Skoroszyc.
3. Katarzyna i Stanisław Nykowie z Chróściny.
4. Maria i Czesław Zyzakowie ze Starego Grodkowa.
5. Rozalia i Józef Żyrkowie z Brzezin.
Drogim Jubilatom w imieniu własnym oraz samorządu gminy życzymy długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości wśród bliskich, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych jubileuszy.
Wszyscy Jubilaci są ambasadorami miłości, wzorem zgody i małżeńskiej miłości dla wszystkich, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim. Należy im się szacunek i wyrazy uznania za przykład, jaki dają młodemu pokoleniu.