Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-08-18 22:44:53

Zaproszenie-mobilny punkt NFZ

nsmail-5.jpg,
 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich.