Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2020-07-14 03:08:43

Budowa kanalizacji Giełczyce - Sidzina

IMG_20180328_103435.jpg,
 

Trwa realizacja najdroższej tegorocznej inwestycji realizowanej przez Gminę Skoroszyce. W ramach zadania został już zbudowany nowy wodociąg do przysiółka w Starym Grodkowie o długości 680 mb oraz budowana jest kanalizacja z Giełczyc do Sidziny o długości 4853 mb. Całkowita wartość zadania to 3.278.878 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.704.293 zł.