Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-09-23 13:48:56

Projekt "Zorientowani na biznes"

zorient.jpg,
 

Projekt "Zorientowani na biznes" skierowany jest do osób, które ukończyły 29 lat, są BEZROBOTNE lub NIEAKTYWNE ZAWODOWO, zamieszkują teren województwa opolskiego i mają pomysł na swoją firmę. Można otrzymać BEZZWROTNĄ DOTACJĘ w wysokości 22.800 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1.000 zł miesięcznie na utrzymanie działalności gosporadczej nawet przez 12 pierwszych miesięcy.

Wszelkich informacji odnośnie projektu udziela Koordynator projektu pod nr tel. 501 858 052.

Biuro projektu w Opolu przy ul. Horoszkiewicza 6/B113 ("Błękitna Wstęga")

Link do strony projektu: www.zorientowani.kompass-consulting.pl

Link do facebook'a www.facebook.com/zorientowaninabiznes