Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-08-15 10:36:24

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

 

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin, w formie:

1) usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych ,
2)  usług opieki dla dzieci do lat 6 świadczonych w lokalnej społeczności, w ramach alternatywnych form opieki dziennej.