Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-08-18 22:44:50

Ministerstwo Rozwoju Departament Gospodarki Elektronicznej dla biznesu

Ministerstwo Rozwoju - Departament Gospodarki Elektronicznej w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uruchomiło i prowadzi serwis informacyjno - usługowy dla przedsiębiorców. Serwis został utworzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalności gospodarczej. Głównym zadaniem serwisu jest szeroko pojeta pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalnosci gospodarczej.

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/