Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-09-18 23:37:43

RPO

RPO w latach 2015-2018 pozyskano - 4 107 929 zł

 

Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Sidzinie w wys. 1 449 818 zł.

Dotacja na projekt edukacyjny w szkole w Chróścinie i w szkole w Skoroszycach w wys. 2 058 111 zł.

Dotacja celowa na termomodernizację obiektów szkolnych w Chróścinie,1. etap w wysokości 600 000 zł. całość zadania to ponad 1500 000 zł