Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-04-22 06:54:36

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu nagłośnienia w Pawilonie Sportowym w Skoroszycach

Wyjaśnienia do zaproszenie do składania ofert Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie modelu akustycznego sali pawilonu sportowego wraz z opracowaniem operatu akustycznego.

W dokumencie zostanie:

1.      określony zestaw parametrów akustycznych w pomieszczeniach oraz podane zakładane
wartości wynikających z ich funkcji i kubatury pomieszczenia,

2.      przedstawiony układ materiałów i ustrojów akustycznych w pomieszczeniach,

3.      zawarty zestaw obliczeń/wyniki predykcji parametrów akustycznych

4.      podana informacja o parametrach akustycznych proponowanych materiałów i ustrojów akustycznych,