Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-09-23 14:49:00

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Skoroszyce na 2018 r.

ofelks_0001.jpg,
 
ofelks_0002.jpg,
 
ofelks_0003.jpg,