Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-01-31 10:49:46

Przetarg nieograniczony na usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.( 18 miesięcy)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.12.2022 r. godzina 9:00