Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-06-19 09:09:05

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy załącznik nr 2, 3 i 4