Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2024-04-22 06:10:43

INFORMACYJNA ULOTKA DOT. BAKTERII RALSTONIA SOLANACEARUM, WYWOŁUJĄCEJ CHOROBĘ ZIEMNIAKÓW ZWANĄ ŚLUZAKIEM (BRĄZOWĄ ZGNILIZNĄ LUB BRUNATNĄ ZGNILIZNĄ ZIEMNIAKA)