Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-03-26 10:42:53

Zawiadomienie z dnia 31.10.2022 r. Nr WR.ZUZ.4.4210.251.2022.WS - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie