Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-03-26 11:57:01

Projektu strategii ponadlokalnej - Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030

 

W związku z uchwałą nr 3/2022 Zarządu Stowarzyszenia Subregion Południowy z dnia 31.08.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu strategii ponadlokalnej - Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030