Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2019-08-24 18:12:58

Podatek leśny

okres obowiązywania:

od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

2018 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

43,3532 zł

podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.),

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 963).

Autor: Renata Kołodziejczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02
Opublikował: Grzegorz Buczarski
Administrator
e-mail: admin@skoroszyce.pl
Data publikacji: 2018-01-02 10:38:00
Wyświetl historię zmian