Banner strona główna


Gmina

Zaproszeniedo złożenia oferty cenowej w sprawie usługi członka komisji konkursowej ds. oceny testów, projektów i robotów podczas pierwszej edycji festiwalu matematyczno-przyrodniczego i festiwalu robotów w ramach projektu OiPŚ- etap szkolny w Szkole Podstawowej w Chróścinie i Skoroszycach i między szkolny w Chróścinie.