Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Jubileusz 20 - lecia działalności KGW MAK z Makowic


20190302_175553.jpg,
 

Koło Gospodyń Wiejskich MAK z Makowic, świętowało 2 marca 2019r. Jubileusz 20-lecia reaktywacji swojej działalności.

Uroczystość poprowadziła Pani Anna Słowiak – przewodnicząca KGW MAK oraz wieloletnia Radna Rady Gminy Skoroszyce. Oprócz zacnego grona członkiń w jubileuszu uczestniczyli również zaproszeni goście: Z-ca Wójt Gminy Skoroszyce Bernard Rudkowski wraz z małżonką, Pan Antoni Konopka – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Pani Danuta Bajak – Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, Pani Marta Tarczyńska - Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce proboszcz parafii Makowice - ks. Leszek Zarzycki, radny Rady Gminy z Makowic Jan Jakisz, sołtys Makowic Mirosław Mendrala wraz z Radą Sołecką, przedstawicielki KGW działających na terenie gminy Skoroszyce.

Podczas spotkania przewodnicząca koła Pani Anna Słowiak przedstawiła krótki rys historyczny działalności KGW który uświetniła prezentacja multimedialna. Członkinie koła wysłuchały wiele serdecznych życzeń oraz otrzymały upominki z rąk zaproszonych gości. Oczywiście nie zabrakło toastu i głośnego sto lat odśpiewanego przez wszystkich gości.

Pani Ania wspomniała także, że działalność Koła nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc i wsparcie z Urzędu Gminy, Rady Sołeckiej, Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych sponsorów, oraz wszystkich osób, które społeczną pracą, miłym słowem, uśmiechem przyczyniały się do zbudowania tego czym Koło może się teraz pochwalić. Zwieńczeniem uroczystości był pyszny tort oraz poczęstunek, który został przygotowany przez uczestniczki. Organizatorzy zadbali także o oprawę artystyczną. Spotkanie jubileuszowe stało się świetną okazją do rozmów o przeszłości i planowaniu kolejnych działań na przyszłe lata. Życzymy realizacji zamierzonych celów i założeń oraz doczekania kolejnych tak pięknych jubileuszy. Zapraszamy do fotorelacji.