Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Radni i Wójt Gminy Skoroszyce złożyli ślubowania


P1010665.JPG,
 

W dniu 22.11.2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Skoroszycach odbyła się I. sesja Rady Gminy w Skoroszycach kadencji 2018 - 2023. Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Następnie wręczono zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Skoroszyce – Barbarze Dybczak, która również złożyła ślubowanie. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy w Skoroszycach wybrany został Pan Henryk Sokołowski oraz na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Skoroszycach Pani Anna Kalisz i Pani Urszula Fornalik. Ponadtow trakcie obrad wybrano również 5 przewodniczących komisji. I tak Przewodniczącymi zostali Komisji Rewizyjnej - Pani Czesława Gmyr, Komisji Skarg i Wniosków – Pan Jan Srebniak, Komisji Budżetowej – Pani Aurelia Juśkiewicz, Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Młodzieży – Pani Janina Rogalińska, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – Pan Kazimierz Winnik.